Predavači arapskog jezika u prvom semestru 2018./2019.: Stupanj A1, prvi modul   - Fahrudin Haseljić Stupanj A1, drugi modul - Fahrudin Haseljić Stupanj A2, prvi modul   - Mevludi Arslani Lektor (izvorna govornica arapskog jezika), svi stupnjevi - Haneen Yassin...

U Kongresnoj dvorani "dr. Salim Šabić", u Islamskom centru Zagreb, 27. 9. 2018. u 18 sati, uz svečano otvorenje 25. međunarodnog natjecanja učača Kur'ana, bit će upriličeno i svečano otvorenje Instituta za arapski jezik i islam. Otvorenju će nazočiti Abdul Rahman as-Sudais, imam mekkanskog harema,...

Krećemo s predbilježbama i upisima u zimski semestar 2018./2019. Predbilježbe vršimo od 10. 9. 2018. putem e-mail adrese, gdje se nakon kontaktiranja šalje obrazac/prijavnica koju polaznik ispunjava i vraća potpisanu, također putem e-maila. Od 17.  IX. do 1.  X. 2018. potrebno je  u Institut donijeti ostalu dokumentaciju,...