Predavači 2018./2019.

Predavači arapskog jezika u prvom semestru 2018./2019.:
Stupanj A1, prvi modul   – Fahrudin Haseljić
Stupanj A1, drugi modul – Fahrudin Haseljić
Stupanj A2, prvi modul   – Mevludi Arslani
Lektor (izvorna govornica arapskog jezika), svi stupnjevi – Haneen Yassin