U periodu od 17. 1. 2019. – 4. 2. 2019. vršimo upise djece od 10 - 15 godina na nastavu arapskog jezika! U 60 školskih sati, polaznici uče arapsko pismo, vježbaju čitanje i pisanje te osnovnu konverzaciju na književnom arapskom jeziku. Prijavnicu možete popuniti u tajništvu Instituta na...

Organiziramo tromjesečni program/tečaj (32 sata) s ciljem da svim zainteresiranim osobama iz privatnog i javnog sektora ponudi potpun i ispravan pregled i tumačenje temeljnih i najvažnijih islamskih učenja i njihovih interpretacija. Program je osmišljen da omogući sustavno i cjelovito upoznavanje i razumijevanje islamskog nauka, stjecanja...

Krećemo s predbilježbama i upisima u ljetni semestar 2019./2020. Predbilježbe vršimo od 15. do 31. 1. 2019 putem e-mail adrese, gdje se nakon kontaktiranja šalje obrazac/ prijavnica koju polaznik ispunjava i vraća potpisanu, također putem e-maila. Potrebno je priložiti i ostalu dokumentaciju, a to je sljedeće: preslika...