Institut osnovao Akademski forum

Temeljem pokrenute inicijative kao i ukazane potrebe o otvaranju Islamske zajednice akademskoj zajednici, Osnivač Instituta (Mešihat Islamske zajednice) 6. lipnja 2020. g. donio je odluku o osnivanju Akademskog foruma pri Institutu za arapski jezik i islam.

Glavni cilj Akademskog foruma jeste otvoriti institucionalnu mogućnost znanstvenicima da se angažiraju kroz Islamsku zajednicu i u zajednici kroz znanost i religiju, odnosno približiti religiju i znanost čvrstim teološko-znanstvenim argumentima. Stalne članove čine muslimani koji su u zvanju doktora znanosti, dok pridružene članove stručnjaci nemuslimani u zvanju doktora znanosti koji pokažu interes i koje prihvate stalni članovi.

Temeljem Statuta Islamske zajednice u Hrvatskoj, članak 57. stavak 2, a na prijedlog ravnatelja Instituta za arapski jezik i islam, Osnivač je 14. studenog 2020. godine donio odluku o imenovanju predsjednika i članova Predsjedništva Akademskog foruma te ga čine sljedeći:

I.    akademik Asim Kurjak, predsjednik,

II.   prof. dr. sc. Remzija Hadžiefendić Parić, dopredsjednica,

III.  dr. sc. Senada Šelo Šabić, dopredsjednica,

IV.  akademkinja Aida Salihagić Kadić, dopredsjednica,

V.   prof. dr. sc. Haris Boko, dopredsjednik,

VI.  doc. dr. Zlatan Vehabović, dopredsjednik,

VII.  g. Admir Glavaš, član,

VIII. gđa Elvira Omerović, bacc. oec., tajnica.

  Čestitamo svim članovima, želimo uspješan rad i puno kvalitetnih projekata!